Risk Control, Compliance och Legal

Vi på de här tre avdelningarna ser till att Nordax följer regler och lagar. 

Riskkontroll arbetar med att ta fram och stödja verksamheten i att hitta, värdera och bedöma risk på Nordax. Riskkontroll har tillsammans med Nordax styrelse tagit fram ett ramverk som ska guida verksamheten i hur mycket risk Nordax får ta. Riskkontroll övervakar löpnade sedan att vi följer de uppsatta riktlinjerna i ramverket. 

Compliancefunktionen huvudsakliga uppgift är att stödja och kontrollera så att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och regler som Nordax omfattas av som bank. En av våra uppgifter är att hjälpa verksamheten att tolka regelverk och hjälpa verksamheten med rådgivning och stöd gällande hur Nordax ska förhålla sig till de olika regelverken, det kan röra sig om allt ifrån penningtvättskontroller till frågor gällande GDPR. 

Legal är en stödfunktion till verksamheten i första försvarslinjen. Legal bistår affärsverksamheten i att identifiera, bedöma, hantera och kontrollera de legala risker som uppstår i verksamheten. Arbetet inbegriper bland annat att bistå organisationen i att säkerställa att Nordax affärsverksamhet bedrivs enligt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter utfärdade av myndigheter, att avtal och andra rättshandlingar är korrekta, giltiga och hanteras på ett lämpligt sätt. 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Gävlegatan 22
113 64 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Svensk Hypotekspension Malmö

S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö Vägbeskrivning info@hypotekspension.se 020-58 61 60

Jobbar du redan på Nordax?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@nordax.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor